KAMU HİZMETLERİ HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU | Çatalağzı Belediye Başkanlığı
Bugün 17 Eylül Cuma
Bölüm :

KAMU HİZMETLERİ HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

 

 ÇATALAĞZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMETLERİ HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ)
1 IHBAR VE ŞIKAYET TALEPLERI  

Dilekçe veya Resmi Yazı

 

15 GÜN
2 MECLIS KARAR SURETI VERILMESI Başvuru Dilekçesi, Kayıt ve Suret Harcının Tahsiline İlişkin Makbuz

 

15 DK.
3 ENCÜMEN KARAR SURETI VERILMESI Başvuru Dilekçesi, Kayıt ve Suret Harcının Tahsiline İlişkin Makbuz

 

15 DK.
4 KOMISYON RAPORU SURETI VERILMESI Başvuru Dilekçesi, Kayıt Ve Suret Harcının Tahsiline İlişkin Makbuz

 

15 DK.
5 LISE – ÜNIVERSITE STAJLARI 3071 sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Yazi İşleri Müdürlüğü/Genel Evrak kaydından sonra EBYS üzerinden havalesi tamamlanmış dilekçe,  Öğrencilerin staj zorunluluğunun ve staj süresini belirten üniversiteden alınmış belge,  5510 sayılı Kanun gereğince stajyer öğrencinin staj sigorta priminin üniversite tarafından karşılanacağını gösterir belge,  Okul onaylı Staj Sözleşmesi (Lise Stajı için),  Kimlik Fotokopisi 15 İŞ GÜNÜ
6 AÇIKTAN ATANMA TALEBI (UZMAN-ASKERI ATAMA) Dilekçe,  Hizmet Belgesi 15 İŞ GÜNÜ
7 ŞIKÂYET – İSTEK VE BILGI EDINME DILEKÇELERI 3071 sayılı Dilekçe Kanunununda belirtilen  şekil şartlara gore yazılmış dilekçe 15 GÜN
8 NAKIL TALEBI 3071 sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Yazi İşleri Müdürlüğü/Genel Evrak kaydından sonra EBYS üzerinden havalesi tamamlanmış dilekçe, Hizmet belgesi, Kurum yazısı 15 İŞ GÜNÜ
9 ESKI HÜKÜMLÜ ÖZÜRLÜ İŞÇI ALIMI (KURUM IHTIYACI VE DUYURUSU HALINDE) İŞKUR Çalışma Kâğıdı, Fotoğraf, Sağlık Raporu, Adli Sicil Belgesi, Diploma Fotokopisi, Askerlik Belgesi, Hükümlülük Belgesi, % 40 ve üzeri Sağlık Raporu 15 İŞ GÜNÜ
10 HIZMET BELGESI TALEBI  3071 sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Yazi İşleri Müdürlüğü/Genel Evrak kaydından sonra EBYS üzerinden havalesi tamamlanmış dilekçe, Müdürlük yazısı 1 İŞ GÜNÜ

 

MALİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ)
1 SU ABONELIK İŞLEMLERI MESKENLERDE

Dilekçe, Yapı Ruhsatı Tasdikli Fotokopisi  (yapı ruhsatı yoksa 12.10.2004 tarihinden önce     yapıldığına dair muhtarlıktan alınacak belge ve  elektrik veya telefon faturası ibrazı), Emlak Vergi Beyannamesi veya ilgili Muhtarlıktan alınacak yazı,Kiracilarda yalnız Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

İNŞAATLARDA  VE ŞANTİYELERDE 

Dilekçe, Yapı Ruhsatı, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Şirket ise yetki belgesi,  İmza Sirküleri, Vergi Levhası Fotokopisi

 

TİCARETHANELER

Mal Sahibi ise Yapı Ruhsatı, Kiracı ise Kira kontratı, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı, Vergi Levhası Fotokopisi, Şirket ise yetki belgesi, İmza Sirküleri

 

 

 

 

 

 

1 SAAT

 

2

SU ABONELERINDE DEPOZITO İADE İŞLEMLERI  

Dilekçe, Depozito Makbuzu

 

2 SAAT

3 SU ABONELİĞİ DEVİR İŞLEMLERİ İÇİ Abone olacak şahsın kendisi ve kimlik fotokopisi (Tarifelerine göre yeni abonelikte istenen belgeler), Mülkiyet sahibi ise Tapu –Kiracı ise kira sözleşmesi fotokopisi, Depozito ücreti  

15  DK.

4 SAYAÇ MUAYENE İŞLEMLERİ Sayacın fazla yazdığını iddia eden abonelerimiz sayaç muayene talebinde bulunabilir. Muayebesi istenilen sayaçlar Sayaç Tamir İstasyonuna sevk edilerek muayenesi yaptırılır, muayene sonucu abonelerimize bildirilir. Hatalı çalıştığı belirlenen sayaçla ilgili gerekli tahakkuk düzeltme işlemi yapılır. 60 GÜN
5 ABONELİK KAPATMA Abone sahibinin kimlik fotokopisi ile başvurarak ve kapatma dilekçesi,

Sayacın üzerindeki son endeks miktarı

15 DK.
6 ABONE TİPİ DEĞİŞİKLİĞİ Şantiyeden meskene veya diğer tarife türlerine geçmek isteyenler Yapı Kullanma izin Belgesi ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Ön ödemeli kartlı sayaç abonelerinde sayaç kartınıda getirmelidirler.

 

15 DK.

7 SU TÜKETİMİNE İTİRAZ İŞLEMLERİ Hatalı okuma,tahakkuk hatası,sayaç karışıklığı,tür değişikliği,mükerrer ödemelerle ilgili itirazlar su tahsilat servisine yapılmalıdır.Gerekli kontroller yapıldıktan sonra hatalı tahakkuklara ilişkin düzeltme işlemi yapılır.  

15 DK.

8 EMLAK BİLDİRİMİ

( BINA- ARSA- ARAZI )

 

Emlak Vergisi Bildirimi, Tapu Fotokopisi,Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

5 DK.

9 MÜKELLEF DEĞIŞIKLIĞI İŞLEMLERI  

Veraset ilamı, Tapu Fotokopisi, Varisin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

5 DK.

10 İLAN VE REKLAM VERGISI

(AFIŞ, BROŞÜR,BEZ İLAN VS)

 

İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi

 

5 DK.

11 NAKDEN VE MAHSUBEN İADE IŞLEMLERI  

İade talep dilekçesi ( IBAN,TC Kimlik NumARASI ve Dekontun aslı)

 

 

7 GÜN

12 EMLAK-ÇTV BILDIRIMI SURETI Kayıt ve suret harcının yatırıldığına dair tahsilat makbuzu.  

5 DK.

13 EMLAK VERGİ İNDİRİMİ TEK MESKENİ OLAN  EMEKLİ, DUL VE YETİMLER;  Form Dilekçe

 

TEK MESKENİ OLAN ÖZÜRLÜLER; Dilekçe, Özürlü kimlik kartı fotokopisi veya sağlık kurulu raporu fotokopisi.

 

HİÇBİR GELİRİ OLMAYIP TEK MESKENİ OLANLAR; Form Dilekçe, Vergi mükellefiyetinin bulunmadığına dair belge, T.C.Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinden alınan ve aktif sigortalı olmadığını gösterir belge

 

TEK MESKENİ OLAN ŞEHİTLERİN DUL VE YETİMLERİ VE GAZİLER; Form Dilekçe

 

5 DK.

14 EMLAK RAYIÇ BEDEL BELGE TALEBI Dilekçe, Tahsilat Makbuzu 10 DK.

 

15 CEZA INDIRIM TALEBI Dilekçe 5 DK.
16 GAYRIMENKUL KAYDI ARAŞTIRMASI  Müracaat Formu  

5 DK.

17 UZLAŞMA Yetkili kişi yada vekil tarafından düzenlenen dilekçe (Başvuran vekil ise vekaletname )
18 MÜKELLEF BORÇ SORGULAMA Dilekçe 5 DK.

 

19 GELİRLER ŞEFLİĞİMİZİN GÖREV ALANINA GIREN TALEPLER 3071 Sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Yazı İşleri Müdürlüğü genel evrak kaydından gelen evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Gelirler Şefliğine dilekçe ile müracaat 15 DK.

 

20 EĞLENCE VERGISI Beyan (yeni açılışlarda) 5 DK.
21 DÜZELTME – İTIRAZ Dilekçe 1 HAFTA (gerekli ise yoklama memuru gönderilir)
22 MÜKELLEFIYET KAYDI ARAŞTIRILMASI Mükellef evrakla geliyor, evrağı olmayanlardan dilekçe alınıp, dilekçeye cevap yazılır. 10 DK.

 

23 BORÇLARIN TAKSITLENDIRILMESI Taksitlendirme dilekçesi, Mal beyanı, Encümen kararI 5 İŞ GÜNÜ
24 HACIZ SONLANDIRMA İŞLEMI T.C. ve Vergi No, Banka/Tapu/Trafik tescil haciz kaldırma yazışması , Hukuk yazışması 2 SAAT (ACİL EVRAKLAR) 3 GÜN (EN GEÇ)
25 İNTERNET ÜZERINDEN BORÇ ÖDEME www.catalagzi.bel.tr sitesini açmak, E-belediyeden kredi kartı bilgileri ile borç ödeme 5 DK.
26 TAŞINMAZ KIRALAMA Kira mukavelesinin imzalanması, Damga Vergisi , teminatlarının tahsil edilip kiralarının tahakkuk işleminin yapılması. 15 DK.
27 TEMINAT İADELERI MEKTUPLARI  Gerçek kişilerden; üzerinde T.C kimlik numarası kimlik belgesi,  Tüzel kişilerden; imza sirküleri aslı ve fotokopisi, (fotokopi aslı ile beraber getirilecek, aslı görüldükten sonra fotokopisi onaylanarak alınacaktır.,  Vekâleten işlemlerde vekilin alacaklı adına tahsile yetkili olduğuna ilişkin tasdikli vekâletname aslı ve fotokopisi (fotokopi aslı ile beraber getirilecek, aslı görüldükten sonra fotokopisi onaylanarak alınacaktır.), Çatalağzı Belediyesi gelir müdürlüğünden alınan vezne alındı belgesinin ikinci nüshası MEKTUP 10 DK. NAKİT PARA 1 GÜN SONRA

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ)
1 İMAR DURUMU BELGESI Dilekçe, Tapu fotokopisi,Kadastro Çapı, Evrak bedelinin tahsiline dair makbuz 5 GÜN
2 İMAR PLANI TADILAT DEĞIŞIKLIĞI TALEBI Dilekçe, Şehir plancısı tarafından hazırlanan plan tadilat önerisi,Gerekçe raporu

Plan notu (Kat artırımlarında zemin etüt raporu ), Parsel Malikleri Vekaleti

 

60 GÜN

3  

İMAR PLANLARI ILE İLGILI BILGI BELGE TALEPLERI

3071 sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Yazi İşleri Müdürlüğü/Genel Evrak kaydından sonra EBYS üzerinden havalesi tamamlanmış dilekçe veya İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına doğrudan müracaat, Tapu örneği, Koordinatlı çap örneği, Maliklerin kendileri başvurmuyorsa noterden onaylı Vekâletname veya Muvafakatname  

 

30 GÜN

4 PLANLARA ASKI İLAN SÜRESI İÇERISINDE YAPILAN İTIRAZLARIN DEĞERLENDIRILMESI 3071 sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Yazi İşleri Müdürlüğü/Genel Evrak kaydından sonra EBYS üzerinden havalesi tamamlanmış dilekçe, Tapu Fotokopisi.  

30 GÜN

5 İFRAZ VE TEVHIT  IŞLEMI TALEBI Talep Dilekçesi, İfraz ve Tevhit Dosyası, Parsel Malikleri Vekaleti, Kadastro Çapı  

15 GÜN

5  

 

KAMULAŞTIRMA

3071 sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Yazi İşleri Müdürlüğü/Genel Evrak kaydından sonra EBYS üzerinden havalesi tamamlanmış dilekçe, Taşınmaz mal sahibinin nüfus cüzdanı (gerekli durumlarda vukuatlı nüfus kayıt örneği, evlilik cüzdanı), Mirasçıların veya yetkili temsilcilerin (Vekil, veli, vasi, kayyum, yasal danışman) *** nüfus cüzdanı ve temsil belgesi, Taşınmazın tapusu, Taşınmaz mal sahibi muris ise veraset ilamı. UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİNDE ANLAŞMA SAĞLANDIĞI TAKDİRDE EN GEÇ 2 AY, ANLAŞMA SAĞLANAMAMASI DURUMUNDA DAVA SÜRECİ EN AZ 6 AY SÜRMEKTEDİR. BU NEDENLE NET SÜRE VERİLEMEMİŞTİR.
4  

YAPI RUHSATI VERILMESI

Dilekçe, Nüfus Cüzdanı  Fotokopisi, Tapu Fotokopisi, İmar Durum Belgesi (Belediyece verilecek), Mimari Proje   (5 takım ), Stratejik Proje (5 takım ), Mekanik Proje (5 takım ), Elektrik Projesi (5 takım ), Jeoloji Etüt Raporu, Aplikasyon Belgesi  

15 GÜN

5 İNŞAAT İSTIKAMET ROLEVE BELGESI Dilekçe

 

 

3 GÜN

6 KOT KESIT BELGESI Dilekçe 3 GÜN
 

7

KAT İRTIFAKI VE KAT MÜLKIYETI Dilekçe, Kat Mülkiyeti Projesi, Yapının 4 cepheden Çekilmiş Fotoğrafı  

3 GÜN

8 YAPI KULLANIM İZIN BELGESI Dilekçe, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Tapu Fotokopisi, Vergi Dairesi İlişik KesmeYazısı, SGK İlişiksiz Belgesi Yazısı, 4 Cepheden Çekilmiş Fotoğrafları  

15 GÜN

9 İMAR ÇAPI Dilekçe, Tapu Fotokopisi, Kadastro Çapı, Evrak Bedelinin Tahsiline Dair Makbuz 3 GÜN
10 KAZI RUHSAT ONAYI Kazı Yapacak Kurum Tarafından Hazırlanan; Çalışmanın yapılacağı alana ait krokiyi, kazı bilgilerini ve gerekli taahhütleri içerir Kazı Ruhsat Formu                         1 GÜN
11 İŞ BITIRME BELGESI ASANSÖR Başvuru Dilekçesi, İnşaat Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi, İnşaat Sözleşmesi, Tapu, SGK İşyeri Bildirgesi, Belge Harcının Tahsiline İlişkin Makbuz  

10 GÜN

12 İŞ BITIRME BELGESI Başvuru Dilekçesi, İşin Sözleşmesi, Proje veya dosyası, Belge Bedelinin Tahsiline  ilişkin Makbuz  

10 GÜN

13 NUMARATAJ Dilekçe, Tapu Fotokopisi 3 GÜN
14 HISSE SATIŞI  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,  Tapu Fotokopisi, Belediye Borcu Olmadığına Dair Hesap Ekstresi,  2 adet fotoğraf 7 GÜN
15 HAFRIYAT TAŞIMA BELGESI Yapı ruhsat fotokopisi,-Mimari proje,Taşıyıcı araçların ruhsatları, Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Taşıma izin belgesi 7 GÜN

 

DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
SIRA NO HIZMETIN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 IHALE DÖKÜMANI SATIŞI Tahsilat Makbuzu 2 SAAT
2 IHBAR VE ŞIKAYET DILEKÇELERI-IHALE Dilekçe veya resmi yazı 7 GÜN
3 IHALE SÖZLEŞMESI 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarda İstenilen Belgelerin Eksiksiz Olarak Sunulması 2 GÜN

 

4 YANGIN, SEL, SU BASKINI DEPREM VS. Adres Bildirimi 1 GÜN
5 BACA TEMIZLEME HIZMETI Dilekçe, Hizmet bedeline ait tahsilat makbuzu 3 GÜN
6 YANGIN YÖNÜNDEN IŞYERI KONTROL VE TETKIK RAPORU Dilekçe,Yangın Söndürme Cihazı Faturası,Tahsilat Makbuzu  

1 GÜN

 

7

ARAZÖZLE SU VERME, KILITLI KAPILARI AÇMA, BEZ AFIŞ ASMA -INDIRME Dilekçe, Tahsilat Makbuzu

 

 

1 GÜN

8 ARAÇ,  IŞ MAKINESI TAHSIS TALEBI Başvuru Dilekçesi, Talebin Uygun Görülmesi Halinde Tahsis Bedelinin Ödendiğine ilişkin Makbuz  

1 GÜN

9 SOSYAL TESIS KULLANIM DILEKÇESI (Düğün Salonu, Misafirhane vb.) 3071 sayılı Dilekçe Kanunun şartlarını taşımak kaydıyla verilen dilekçenin Genel Evrak kaydının yapılması,  Genel Evrak kayıt numarasını almış ve havalesi tamamlanmış dilekçenin Destek Hizmetleri Müdürlüğünce değerlendirilmesi, Tahsis için istenilen tarihin uygunluğu halinde Belediye Meclisi tarafından belirlenen ücretin yatırılması sonucu tahsis gerçekleşecektir. 1 GÜN
10 İŞ BITIRME BELGESI Dilekçe, Bitirilen işe ait belgeler 7 GÜN
11 YANGIN SÖNDÜRME Olağanüstü durumlarda telefonla ulaşan tüm talepler SÖNDÜRME İŞLEMLERİ ORTALAMA 45 DK
12 KURTARMA Olağanüstü durumlarda telefonla ulaşan tüm talepler KURTARMA İŞLEMLERİ ORTALAMA 30 DK.
13 SU TAHLIYE Dilekçe,  Ücret makbuzu (Her bütçe yılı için Belediye Meclislerinde tespit edilen ücret) ORTALAMA 1 SAAT

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1  

MUHTAÇ ASKER AILELERINE YARDIM

Başvuru Dilekçesi, Başvuru sahibi için ikametgah ilmuhaberi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Nüfus Müdürlüğünden nüfus kağıt örneği, Eş için evlilik cüzdanı fotokopisi, Fakirlik İlmuhaberesi, Askerlik Şubesinden Belge, Tapu Müdürlüğünden Belge, Vergi Dairesinden Belge, Sosyal Güvenlik Kurumundan Belge  

20 GÜN

 

 

2

 

DAR GELIRLI VE YOKSULLARA YARDIM YAPILMASI

Başvuru Dilekçesi, Başvuru sahibi için ikametgah ilmuhaberi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Nüfus Müdürlüğünden nüfus kağıt örneği, Eş için evlilik cüzdanı fotokopisi, Fakirlik İlmuhaberesi, Tapu müdürlüğünden Belge, Vergi Dairesinden Belge, Sosyal Güvenlik Kurumundan Belge  

30 GÜN

3 EĞITIM YARDIMI Eğitim Yardımı Başvuru Formu, Okul İdaresinden Alınacak Öğrenci

Belgesi (Aslı), İki adet Vesikalık Fotoraf, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

İkametgah İlmühaberi(Bağlı Bulunduğu Muhtarlıktan Temin Edilecek)

EĞİTİM YARDIMI ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERDEN    İSTENECEK BELGELER.

Vukaatlı Nüfus Kaydı Örneği(İlgili Nufus Müdürlüğünden Temin Edilecek), Kardeşlere Ait Öğrenci Belgeleri, Fakirlik İlmühaberi(Bağlı Bulunduğu Muhtarlıktan), Yeşil Kart(Varsa), Anne Babaya Ait Gelir Belgesi(Maaş Bordrosu,Emekli  Aylık Cüzdanı,Serbest Çalışanların Vergi Levhası Fotokopisi,Yeşil Kartı Olanlar Bu Belgeyi getirmeyecektir.Anne ve Babanın Herhangi Bir Geliri Yoksa Sosyal Güvenlik Kurumundan

 

 

 

 

30 GÜN

4 YAZ OKULLARINA KATILIM Veli Rıza Belgesi, Sağlık Raporu 60 GÜN
5 MESLEK EDİNDİRME KURSLARINA KATILIM Başvuru Formu, 2 Ad.Resim Başvuru süresi 20 DK.
6 SOSYAL YARDIMLAR  Sosyal Yardım Başvuru Formu 15  GÜN
7 SPOR KURSLARINA KATILIM Başvuru Formu, Sağlık Raporu 10 DK.
8 KÜLTÜR SANAT VE SANAT KURSLARINA KATILIM (BAĞLAMA, – UD, – BAS GİTAR – RİTİM, – GİTAR, – KEMAN, – PİYANO, – YAN FLÜT, – NEY, – KLARNET, – SOLFEJ) Başvuru Formu, 2 Adet Resim 10 DK.
9 GEZI ORGANIZASYONU Kimlik, İletişim ve Adres Bilgileri 1 GÜN
10 HASTA NAKIL ARACI HIZMETI;YATAĞA BAĞIMLI STABIL HASTALARIN EVDEN, HASTANEYE NAKLINI SAĞLAMAK Telefon ile veya hasta yakınlarının şahsen başvurması hasta nakil aracı için en geç 3 GÜN önceden randevu alınır. 1 GÜN

 

VETERİNERLİK HİZMET STANDARTLARI
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 İLAÇLAMA İŞLERI Şikayet veya Talep konulu yazı veya sözlü başvuru  

2 GÜN

 

 

2

MUAYENE, RAPOR VE MENŞEI ŞEHADETNAMELERI Gidecek Olan Hayvanın Hayvan Pasaportu, Belge Harcının Tahsiline İlişkin Makbuz 20 DK.
 

3

ÖZEL İLAÇLAMA HIZMETLERI (MESKEN VE İŞYERLERI) Başvuru Dilekçesi,İlaçlama Bedelinin Tahsiline İlişkin Makbuz  

2 GÜN

4 HAYVAN KESİM HİZMETİ Kesime gelen hayvanların sevk evrakları, Kesime gelen büyük baş hayvanların pasaportları 1 GÜN
5 BARINAK VE SOKAK HAYVANLARININ KISIRLAŞTIRILMASI(AŞILAMA,KÜPELEME) Adres,Telefon,Dilekçe, Mail 7 GÜN
6 SOKAK HAYVANLARININTEDAVISI Adres,Telefon,Dilekçe, Mail 1 SAAT
7 SOKAK VE BARINAK İÇİ HAYVANLARIN PARAZITER MÜCADELESI  

Adres,Telefon,Dilekçe, Mail

1 SAAT

 

ZABITA AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 SIHHI İŞYERI AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERILMESI Başvuru Formu, İşyerinin tapu fotokopisi, Yapı kullanım izin belgesi, İşyerinin kira kontratı (kiracı ise), Vergi levhası fotokopisi, Ustalık belgesi(gerekli yerler için), Esnaflar odası( şahıslar için) Kuruluş ilanı, yetki belgesi (Şirketler için), Oda kayıt belgesi, İtfaiye raporu, Çalışanlara ait Portföy Muayene Kartları (Gıda satış yerleri için), 4 Adet Resim 1 GÜN
2 2.SINIF GSM RUHSATI VERILMESI Gayrisıhhî Müessese Açma Ruhsatı Başvuru / Beyan Formu(matbu), Uygun yapı kullanma izin belgesi, İşyeri tapu fotokopisi, İşyeri kira ise Kira Kontratı Ustalık belgesi (gerekli yerler için),Kapasite Raporu (gıda imal yerleri için),Yangın ve patlamalar yönünden gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu, Vergi Levhası fotokopisi, Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Esnaf Sicil Tasdiknamesi (Şahıslar için)

Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil gazetesi ve imza sirküleri (Şirketler için), Oda Kayıt Belgesi,İşletme Belgesi (Bölge Çalışma Müdürlüğü), Alet ve cihazların konumunu gösterir ölçekli vaziyet planı, ÇED Kapsamında olan yerler için ÇED Belgesi, Gürültü yönetmeliğine tabii ise Gürültü İzin Belgesi, Emisyon iznine bağlı yerler için belge, Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin(Geçiş Yolu İzin  Belgesi, 4 adet fotoğraf (Şirketler için kaşe)

1 GÜN
 

3

 

3.SINIF GSM RUHSATI VERILMESI

Gayrisıhhî Müessese Açma Ruhsatı Başvuru / Beyan Formu(matbu), Uygun yapı kullanma izin belgesi, İşyeri tapu fotokopisi, Kira ise Kira Kontratı, Ustalık belgesi (gerekli yerler için), Yangın ve patlamalar yönünden gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu, Vergi Levhası fotokopisi, Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Esnaf Sicil Tasdiknamesi (Şahıslar için), Oda Kayıt Belgesi, Gerekli yerler için İşletme Belgesi (Bölge Çalışma Müdürlüğü)(10 Kişiden fazla işçi çalışan yerlerde)

Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil gazetesi ve imza sirküleri (şirketler için), Çalışanlara ait sağlık portföy muayene kart fotokopisi, Alet ve cihazların konumunu gösterir ölçekli yerleşim planı

İki adet fotoğraf (Şirketler için kaşe), Kapasite raporu (gıda imal yerleri için)

1 GÜN
4 ULUSAL BAYRAM TATILI ÇALIŞMA RUHSATI  

Başvuru Belgesi

1 GÜN
5 ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERI MUAYENESI  

Beyanname

 

5 DK.

6 ÖGRENCI SERVIS ARAÇ TAHSIS BELGESI Dilekçe, Araç Ruhsat Fotokopisi, Sürücü Belgesi Fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Plastik Dosya, 2 Adet Resim 20 GÜN
7 MESUL MÜDÜR BELGESI VERILMESI Müracaat dilekçesi, Nüfus cüzdan sureti ve fotokopisi, İkametgâh  İlmühaberi, Sağlık raporu, Sabıka kaydı, İş yeri açma ruhsatının fotokopisi

Noterden vekâletname, 2 adet resim

1 GÜN
8 TİCARİ  ARAÇ TAHSIS BELGESI Dilekçe, Araç Ruhsat Fotokopisi, Sürücü Belgesi Fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Plastik Dosya, 2 Adet Resim 5 GÜN
9 CANLI MÜZIK İZNI VERILMESI Başvuru dilekçesi, İşyeri Açma Çalışma ruhsatı surety, Akredite edilmiş bir kurumdan alınacak çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu 15 GÜN
10 PAZARYERİ  YER TAHSİSİ VE SORUNLAR 3071 Sayılı Dilekçe Kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Yazı İşleri Müdürlüğü Genel Evrak Kaydından evrak kayıt numARASI almış, havalesi tamamlanmış dilekçe, Emlak istimlak Müdürlüğü evrak kayıt numARASI almış evrakların takibi ve tetkiki 15 GÜN
11 YER TAHSİSLERİ (SATIŞ,STAND,TANITIM, KONSER, KAMPANYA) 3071 Sayılı Dilekçe Kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Yazı İşleri Müdürlüğü Genel Evrak Kaydından evrak kayıt numARASI almış, havalesi tamamlanmış dilekçe, Dilekçe sahibinin TC.Kimlik NumARASI ya da Kuruluşların müracaat yazılarının tetkiki 15 GÜN
12 HARCIRAH HESABINA İLİŞKİN GÜZERGAH MESAFESI  

Dilekçe

5 DK.

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 İMAR ALANI İÇİNDE YOL AÇILMASI TALEBİ  Dilekçe 15 GÜN
2 KAMU  VE ÖZEL MÜLKİYETE TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ Dilekçe 15 GÜN
3 İSTEK VE ŞİKAYETLER Dilekçe 1 HAFTA
4 MEVCUT İÇME SUYU, KANALİZASYON TESİSLERİNİN BAKIM VE İŞLETMESI BORU KIRIĞI VE SU KAÇAKLARI GİBİ ARIZALARIN GIDERILMESI Şikayet Dilekçesi, Telefon İhbarı 1- 5 GÜN ARASI
5 VİDANJÖR İLE FOSSEPTİK AÇIMI Talep Dilekçesi, Vidanjör Bedelinin Tahsiline İlişkin Makbuz 2 GÜN
6 MOLOZ VE CÜRUF ALIMI Talep Dilekçesi, Bedelinin Tahsiline ilişkin Makbuz  

2 GÜN

7 AĞAÇ KESME VE BUDAMA İŞLERİ Talep Dilekçesi

 

1- 5 GÜN ARASI
8 YAPIM İŞLERİ HAKEDİŞ 3071 sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Yazı İşleri Müdürlüğü Genel Evrak kaydından sonra EBYS üzerinden havalesi tamamlanmış dilekçe, Kanuni temsilcinin yetkili olduğuna dair vekâletnamesi , Kontrol mühendisinin teklif müzekkeresi, SGK borcu yoktur belgesi ( Soğuk Damga), Vergi borcu yok belgesi 30 GÜN
9 YAPIM İŞLERİ GEÇİCİ KABUL 3071 sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Yazı İşleri Müdürlüğü Genel Evrak kaydından sonra EBYS üzerinden havalesi tamamlanmış dilekçe, Kontrol mühendisinin teklif müzekkeresi, Kabul komisyonu oluru 30 GÜN
10 YAPIM İŞLERİ KESİN KABUL 3071 sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Yazı İşleri Müdürlüğü Genel Evrak kaydından sonra EBYS üzerinden havalesi tamamlanmış dilekçe, Geçici kabul tutanağı, Kontrol mühendisinin teklif müzekkeresi, Kabul komisyonu oluru 30 GÜN
11 VATANDAŞLARDAN, RESMİ KURUM VE KURULUŞLARDAN, ÖZEL ŞİRKETLERDEN GELEN TAMİRAT, YAPIM VB. TALEPLER 3071 sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Yazı İşleri Müdürlüğü Genel Evrak kaydından sonra EBYS üzerinden havalesi tamamlanmış dilekçe 2- Gerekli ise mevcut yerin krokisi 15 GÜN

 

HALKLA ILIŞKILER MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HIZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO HİZMETİN ADI  

İSTENEN BELGELER

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
 

1

 

EVLENDİRME HİZMETLERİ Nüfus Cüzdanı, Evlenme Ehliyet Belgesi, Evlenme Beyannamesi (2 adet), Fotoğraf (3’er adet), Sağlık Raporu (Aile Hekimliğinden) 1 GÜN
2 FAKIR VE KIMSESIZ CENAZELERİNİN

DEFİN İŞLEMLERİ

Mahalle Muhtarından Alınacak Fakirlik Belgesi 1 GÜN
3 ÇÖZÜM MASASINA GELEN TALEPLERLE İLGILI TESPITIN YAPILIP SONUCUN BILDIRILMESİ  

Dilekçe

3 GÜN
4 VATANDAŞLARDAN GELEN TALEPLERDE BAŞVURU SAHIBINE DÖNÜŞ YAPILMASI  

Dilekçe

7 GÜN
5 CİMER,BIMER VE AÇIKKAPI TALEP, ŞIKAYET VE İSTEKLERİ E-POSTA ÜZERINDE CEVAP VERILMESI E-mail Sahibinin Adı-Soyadı, Şikayet  veya Talep konusu, Şikayet veya talep hakkında geniş bilgi ve Cevap İçin Ayrıntılı Adres veya E-mail 15  GÜN
6 ELEKTRONIK ORTAMDAKI TALEP VE ŞIKAYETLER E-mail Sahibinin Adı-Soyadı, Şikayet veya Talep Konusu, Şikayet veya Talep Hakkında Geniş Bilgi ve Ayrıntılı Adres veya e-mail adresi 3 GÜN
7 SOSYAL HIZMET DESTEĞI(AYNİ VE NAKDİ YARDIMLAR) Nufus Kayıt Örneği, Nüfus İdaresinden Adres Bilgisi, Kira Kontratı, Engelli veya hastalık raporu (var ise) 15 GÜN
    8 4982 YASA KAPSMINDA BİLGİ EDİNME BAŞVURULARI Elektronik Ortamda Yapılan Başvurularda; Adı Soyadı, T.C kimlik Numarası, Tüzel Kişilik Başvurularda Yetki Belgesi 15 İŞ GÜNÜ
   9 İŞ BULMA VE YÖNLENDIRME, İŞKUR KAYIT İŞLEMİ Kimlik, İletişim ve Adres Bilgileri, İş İstek Formu 1 GÜN
10 SES YAYIN CIHAZI İLE İLAN Dilekçe, İlan Metni, Tahsilat Makbuzu 15 DK.
BAŞVURU ESNASINDA YUKARIDA BELIRTILEN BELGELERIN DIŞINDA BELGE ISTENILMESI VEYA BAŞVURU EKSIKSIZ BELGE ILE YAPILDIĞI HALDE HIZMETIN BELIRTILEN SÜREDE TAMAMLANMAMASI DURUMUNDA ILK MÜRACAAT YERINE YA DA IKINCI MÜRACAAT YERINE BAŞVURUNUZ.

                                                   İLK VE İKİNCİ DERECE MÜRACAAT YERLERİ

HİZMETİN VERİLECEĞİ BİRİM İLK MÜRACAT YERİ İKİNCİ MÜRACAT YERİ
YAZI İŞLERI MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN HIZMETLER Taner KAYI

Yazı İşleri Md. V.

Tel:0 372 264 22 20

Adnan AKGÜN

Belediye Başkanı

Tel:0372 264 22 20

MALI HIZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN HIZMETLER Gürsel BEKTAŞ

Mali Hizmetler Müdürü

Tel:0 372 264 22 20

Adnan AKGÜN

Belediye Başkanı

Tel:0372 264 22 20

FEN İŞLERI MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN HIZMETLER Gökmen BAŞTÜRK

Fen İşleri Md.V.

Tel:0 372 264 22 26

Adnan AKGÜN

Belediye Başkanı

Tel:0372 264 22 20

DESTEK HIZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN HIZMETLER Yusuf ÇORAK

Destek Hizmetler Md.V.

Tel: 0 372 264 22 20

Adnan AKGÜN

Belediye Başkanı

Tel:0372 264 22 20

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN HIZMETLER Melih KUMPAS

Kültür ve Sosyal İşler Md. Tel:0372 264 22 27

Adnan AKGÜN

Belediye Başkanı

Tel:0372 264 22 20

VETERINER HEKIMLIĞINCE YÜRÜTÜLEN HIZMETLER Nezih YÜCEL

Veteriner Hekim

Tel:0372 264 22 20

Adnan AKGÜN

Belediye Başkanı

Tel:0372 264 22 20

İMAR  VE ŞEHIRCILIK MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN HIZMETLER Veli ÇETİN

İmar  ve Şehircilik Md.V.

Tel:0 372 264 22 20

Adnan AKGÜN

Belediye Başkanı

Tel:0372 264 22 20

HALKLA İLIŞKILER  MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN HIZMETLER Adnan KALAYCI

Halkla İlişkiler  Md.

Tel:0 372 264 22 20

Adnan AKGÜN

Belediye Başkanı

Tel:0372 264 22 20

ZABITA AMİRİLİĞİNCE YÜRÜTÜLEN HIZMETLER Engin TAŞDEMİR

Zabıta Komiseri

Tel:0 372 264 22 30

Adnan AKGÜN

Belediye Başkanı

Tel:0372 264 22 20

 

Yerel Gazeteleri Okuyun
Kavi Web Tasarım