Meclis Gündemi | Çatalağzı Belediye Başkanlığı
Bugün 23 Ekim Cumartesi
Bölüm :

Meclis Gündemi

T.C.

ÇATALAĞZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sayı  :  78600715.301.03-                                                                                                                              04/11/2015

Konu: Belediye meclisinin toplantısı.

 

Sayın ……………………………….……………………..……..

Belediye Meclis Üyesi

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 inci maddesi gereğince  Çatalağzı  Belediye Meclisinin 2015 yılı Kasım ayı olağan toplantısı   4 Kasım 2015 Çarşamba  günü saat 15.30’de Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No: 54 adresindeki Belediye Hizmeti Binası 1. katındaki Meclis Toplantı Salonun’da yapılacaktır.

Aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere anılan gün ve saatte Belediye Hizmet Binası 1. katındaki Meclis Toplantı Salonun’da yapılacak meclis toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

 

 

Saygılarımla.

Adnan AKGÜN

Belediye Başkanı

G Ü N D E M :

1- Aralık Ayı toplantı gün ve saati tespiti

 

2- Başkan’a Yetki verilmesi

 

 

3-2016 ve Takip eden 2 yıl Bütçesi

 

 

4-  ……………………………………….

 

 

5- Dilek ve Temenniler.

 

DAĞITIM:

– Belediye Meclis Üyeleri

– Belediye Birim Müdürleri

 

 

Yerel Gazeteleri Okuyun
Kavi Web Tasarım