Evlilik Hizmetleri | Çatalağzı Belediye Başkanlığı
Bugün 23 Ekim Cumartesi
Bölüm :

Evlilik Hizmetleri

Başvuru sırasında istenen belgeler

Resimli Nüfus cüzdanları aslı.

Çiftlerden birinin Çatalağzı Belediyesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olması.

3’er adet son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf. (fotokopi kabul edilmez)

16 yaşını dolduranlar Hakim izni ile, 17 yaşını tamamlayanlar velisi, yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile evlenebilirler. 18 yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenebilir.

Boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 300 günü dolmayan bayanların Aile Mahkemesi’nden iddet müddeti kararı almaları zorunludur.

Evlenmeye ilişkin sağlık raporu. Müracaat esnasında hazırlanacak, onay için Aile Hekimliğine yönlendirilecektir.

Kilimli Nüfus Müdürlüğünden Evlenme İzin Belgesi alınacaktır.

Müracaata ve Nüfus Müdürlüğüne çiftlerin beraber gelmeleri gerekmektedir.

Mal ayrılığı talebi olanlar, noterden işlem yaptırmış oldukları MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİNİ müracaat işlemi sırasında yanlarında getireceklerdir. (1 Asıl, 1 Fotokopi)

Kızlık soyadını kullanmak isteyenler müracaat işlemi esnasında kayıt masasından temin edecekleri soyadı dilekçesini doldurmak zorundadırlar.

Belediyemiz tahsilat servisinden Evlenme Aile Cüzdanı Alınmalıdır.(210 Sayılı Değerli Kağıt Kanuna tabidir)

Müracaat evrakları işleme alındığı tarihten itibaren 6 ay süre ile geçerlidir.

Dosyası tamamlananların Evlilik İşlemi gün içerisinde veya belirlenecek daha sonraki bir tarihte gerçekleştirilir.

 

 

 

Yerel Gazeteleri Okuyun
Kavi Web Tasarım