Su Abonelik İşlemleri | Çatalağzı Belediye Başkanlığı
Bugün 16 Eylül Perşembe
Bölüm :

Su Abonelik İşlemleri

SAYIN ABONEMİZ

03/04/2012 Tarih ve 28253 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe giren Yönetmelik hükümleri gereği abonelik işlemleri için gerekli evraklar yeniden tanımlanmıştır.

DİKKAT! İlgili yönetmelik gereği gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri yapılmaz, işlem veya sözleşmeleri yapılmış ise iptal edilir. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. İlgili yönetmelik hükümleri gereği sehven yanlış adres beyanı yapılsa dahi İdaremizin uğrayacağı zarar başvuru sahibince karşılanacağı için lütfen adresinizi tapu veya kira kontratınızdan teyit edin bu belgeleri yanınızda bulundurmanız sizin menfaatinize olacaktır.

Çatalağzı Belediye Başkanlığı

YENİ ABONELİK TALEBİ  (MESKEN – İŞYERİ)
(Başvuruda istenilen belgeler)

1- Abonelik Başvuru Dilekçesi.
2- Kimlik İbrazı.
3- Yapı Kullanma İzin belgesi veya Genel İskan Belgesi veya 26/07/2008 tarihi öncesine ait İnşaat ruhsat belgesi
4- Mülkiyete ilişkin beyan
5- DASK – Zorunlu Deprem Sigortası Numarası Beyanı (Doğal Afet Sigortaları Kurumunca yönetilen veri tabanından sorgulanır.)
* Şirket adına işlem yapılacak ise Yetki belgesi aslı veya noter onaylı suretinin ibrazı
* Şehit – Gazi, Özürlü veya Milli Sporcu ise buna ilişkin kanıtlayıcı belge ibrazı. (Vatani Hizmet Tertibinden aylık bağlanan ve şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık bağlanan kişilere ait Emekli Sandığı Dul-Yetim Kartı veya Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından tanzim edilmiş Kimlik kartı, Başbakanlık Özürlüler İdaresince tanzim edilmiş Kimlik kartı)
Vekaletname ve imza sirklerinin aslı veya noter onaylı suretlerinin başvuru sahibince ibraz edilmesi

GECEKONDU İSE İLAVETEN;

1- Ruhsatsız yapılarda binanın 12/10/2004 tarihinden önce yapıldığını gösterir belge. (ilgili Belediyeden alınmış uygunluk yazısı veya bu tarih öncesine ait elektrik veya telefon aboneliği sözleşmesi)
2- Mülkiyete ilişkin beyan. (12/10/2004 tarihinden önce yapılmış gecekondu ise sahipliğin veya tasarrufunu kanıtlayıcı belge)
YENİ ABONELİK TALEBİ (ŞANTİYE (GENEL –  BİREYSEL))
(Başvuruda istenilen belgeler)

1- Abonelik Başvuru Dilekçesi.
2-  Kimlik İbrazı.
3-  İnşaat Ruhsatı
4-  Bireysel şantiye ise ilaveten tapu sahibi veya kooperatif hak sahibinin beyanı
* Şirket adına işlem yapılacak ise Yetki belgesi aslı veya noter onaylı suretinin ibrazı
Vekaletname ve imza sirklerinin aslı veya noter onaylı suretlerinin başvuru sahibince ibraz edilmesi

YENİ ABONELİK TALEBİ SU HİZMET TALEBİ  (BAHÇE VE SERALAR )
(Başvuruda istenilen belgeler)

1- Yapılan ön müracaat üzerine yerinde yapılan inceleme sonucunda İdare tarafından tanzim edilen uygunluk raporu.
2- Abonelik başvuru dilekçesi.
3- Kimlik İbrazı.
4- Mülkiyete ilişkin beyan. (Tapu Sahibi veya tasarrufa ilişkin Belge aslı veya örneği)

YENİ ABONELİK TALEBİ SU HİZMET TALEBİ  (RESMİ DAİRE )
(Başvuruda istenilen belgeler)

1-Resmi Kurum müracaat ve görevlendirme yazısı.
2-Görevlendirilen kişinin kimlik ibrazı.

YENİ ABONELİK TALEBİ SU HİZMET TALEBİ  (APARTMAN (SIĞINAK – ORTAK KULLANIM ))
(Başvuruda istenilen belgeler)

1-Abonelik Başvuru Dilekçesi
2-Apartman Yönetim Kurulu karar örneği
3-Yetkilendirilen kişinin kimlik ibrazı

*Apartman yönetimi oluşmamış ise apartmanda hak sahibi olduğuna ilişkin belge ibrazı (Tapu Sahibi)

Yerel Gazeteleri Okuyun
Kavi Web Tasarım